Basic Life Support (EHBO)

Alle trainers volgen enkele malen per jaar een opfriscursus Basic Live Support met AED waarin aandacht voor reanimatie en EHBO. Ook leden kunnen kosteloos meedoen aan deze trainingen. Op dit moment zijn er, naast de trainers, ruim 25 leden bekwaam om te handelen bij incidenten. Regelmatig houden we ook oefensessies in de duinen (o.l.v. een gecertificeerde instructeur).

Loopgroep '03

Hogerwoerdstraat 19
2023 VA Haarlem
Tel. 023 -5275765

Bank: ABN AMRO
Iban: NL46ABNA0624195120 Vereniging Loopgroep03 Haarlem

Volg ons

Voor leden

Leden kunnen hier inloggen om de activiteiten te kunnen bekijken van andere leden en om berichten te kunnen uitwisselen.Inloggen