De vereniging

Geschiedenis

In 2003 kregen Frank en Tom het idee om verder te gaan met een loopgroep die ophield met bestaan. Niet alleen omdat samen lopen gezelliger is, maar ook omdat ze met behulp van drie trainers konden gaan lopen, en daardoor hun prestaties zouden kunnen gaan verbeteren. Vrienden, familie en buren werden uitgenodigd ook mee te lopen, en het clubje is gestaag gegroeid. Frank is inmiddels al lang geleden verhuisd naar Utrecht. Er zijn natuurlijk een aantal lopers gestopt, maar er zijn er ook velen gebleven. In 2012 kwam het 10 jarig jubileum in zicht. Het honderste lid kwam in april 2013. Inmiddels dus geen clubje meer, maar een echte organisatie. Vandaar dat er besloten is tot het oprichten van een officiële vereniging, die gestart is op 1 juli 2012. Op dit moment telt de club ruim 180 leden en 13 trainers/sters

Het bestuur bestaat uit Tom Puts (voorzitter), Duncan Faile (penningmeester) en Else Baelde (secretaris).

In de statuten staat opgenomen dat de vereniging tevens als doel heeft “zich in te spannen voor goede doelen en daar een financiële bijdrage aan te leveren.”

Loopgroep '03

Hogerwoerdstraat 19
2023 VA Haarlem
Tel. 023 -5275765

Bank: ABN AMRO
Iban: NL46ABNA0624195120 Vereniging Loopgroep03 Haarlem

Volg ons

Voor leden

Leden kunnen hier inloggen om de activiteiten te kunnen bekijken van andere leden en om berichten te kunnen uitwisselen.Inloggen