Skip to main content
XS SM MD LG XL

Gedragscode voor alle leden van Loopgroep 03

Zorg voor een veilige omgeving en respecteer anderen.

Je hebt respect voor iedereen (leden en trainers) en draagt bij aan een sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Let op taalgebruik en geef iedereen het gevoel zich vrij te kunnen bewegen.

Respecteer afspraken.

Luister naar instructies en houd je aan de regels. Lees reglementen, huisregels en deze gedragscode en houd je daar aan.

Ga netjes om met de omgeving.

We maken gebruik van de openbare ruimte. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, ruim op en gooi afval in de afvalbakken.

Blijf van anderen af.

Raak niemand tegen diens wil aan.

Tast niemand aan in diens waarde.

Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag.

Discrimineer niet.

Maak geen onderscheid naar gender, seksuele oriëntatie, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Wees eerlijk en sportief.

 

Naleving

Trainers en bestuur zien toe op naleving van regels en normen en zijn alert op waarschuwingssignalen.

Het bestuur neemt meldingen en signalen van onbehoorlijk en grensoverschrijdend gedrag serieus. En zet zich actief in voor een veilig sportklimaat.

Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij trainer, bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van Loopgroep 03. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Vertrouwenscontactpersonen

De vertrouwenscontactpersonen van Loopgroep03 zijn Annelies Kole en Marco Verheul. Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag kan je contact met hen opnemen om hier melding van te maken.

Meer informatie over onze vertrouwenscontactpersonen vind je op deze pagina.